O AKCI

Víkend má být především mezigeneračním setkáním. Přenosem paměti generace zakladatelů na generaci současných Brontosaurů. Vyprávěním příběhů.  Příležitostí pro sběr materiálů, ohlédnutí se a zhodnocení, jak jsme brontosauří témata vnímali před lety a jak je vnímáme teď. Nechceme se pouze potkat a sentimentálně si zavzpomínat, jaké to bylo "za nás".

Našim cílem je zastoupení všech věkových kategorií, proto jsme stanovili kapacitu podle věku, aktivních brontíků a pamětníků. Kategorie mají zajistit, že budou zastoupeny všechny generace dle svých finančních možností. Účastníky by měla spojovat touha po setkání a zájem o oral-history (mezigenerační výměnu zkušeností).

PROGRAM

Původní představa programu byla hodně "konferenční", což vycházelo z možné kapacity až 100 účastníků. Reálně nás tolik nebude, program může být daleko méně formální. Střídat se budou programy prezentační, diskuzní s programem venkovním. Kaprálův mlýn má dostatek prostor, pokud se budete chtít pohybovat mimo běžící program. Časově důležitá  bude doba výdeje stravy.

Prezentace, vyprávění.

Prezentace současného Hnutí Brontosaurus (HB), poslání a cíle. Dalimil Cody Toman. Těšíme se na zpětnou vazbu pamětníků. Úvodní prezentace v pátek večer.

Průběh konference v roce 1990, přiblížení doby vzniku samostatné organizace HB. Pamětníci akce před 28 roky.

Dávnověk PsB. Kdy začaly první PsB? Máme pamětníky z roku 1980, dostaneme se ještě dál? Kvas roku 1980 nám přiblíží Iva Tapi Synáková. 

Na počátku byl Brontosaurus. Příběhy skupin, které se vydaly vlastní cestou. Toulcův dvůr představí Jakub Moravec a Švýcárnu představí Robby.

Představení bronto-lokalit. Zvířetice představí Milan Pop Caha, Lukov Jiří George Dražil.

Brďo - Brontosauří dětské oddíly, příběh a současnost. Sek, Zula a možná i další. 

Ekostan - Porta, Prázdniny v Telči, hudební festivaly. Jak se mění cílová skupina, kterou oslovujeme s Ekostanem? 

Mezinárodní aktivity. Ukrajina, Srbsko, Kuba. Nedělní program. 

Osobní příběhy, od Brontosaura k životní profesi.

Živá knihovna - čas na rozhovor s osobnostmi. Černej, George, Diego, Zula, Antonín Tomek, Pop, Honzas, Sek, Míla. ... 

Vzpomínáme na ... (hledáme pamětníky, kteří si připraví vzpomínku na osobnosti spojené Brontosaurem).

Společenský večer.  Hudební nástroj je vítán, vejdeme se s kytarami ke krbu. Bude se hodit sklenice na víno.

Panelové diskuze. 


Místo Hnutí Brontosaurus v enviro-hnutí, včera, dnes a ?zítra

- jaké místo zastávalo HB v environmentálním hnutí před, během a po revoluci a na co v tomto ohledu můžeme navazovat dnes.

- role dobrovolnictví v enviro-hnutí v minulosti a do budoucna.

Hnutí Brontosaurus ve výchově a vzdělávání.

- jako roli má v činnosti HB výchova a vzdělávání, byli jsme a jsme více ochranářskou, dobrovolnickou či vzdělávací organizací?

- role dobrovolnictví ve výchově a osobním rozvoji.

- role zážitkové pedagogiky v činnosti HB.

- postavení HB mezi organizacemi s podobným posláním nebo mezi ostatními volnočasovými organizacemi, jak se vnímáme?

Hnutí Brontosaurus v běhu času, myšlenky, ideály, vize a cíle.

- budoucnost HB v dnešním světě, co je nebo bude důležité pro další generaci? Do této debaty zveme bývalé a současného předsedy HB.

Hnutí Brontosaurus a mezinárodní aktivity 

- nakolik se máme věnovat národní úrovni nebo je důležité expandovat do světa?

Nedělní program.

Údolí Říčky a jeskyně (exkurze)

Kaprálův mlýn leží v údolí Říčky, která tvoří samostatnou krasovou oblast v jižní části Moravského krasu. Místní jeskyně jsou volně přístupné. Nepolezeme nikam, kde bychom mohli rušit zimující netopýry. V jeskyních bude příjemných 5 - 6 stupňů. Dobrovolný program. Vycházka po obědě. 

Prohlídka Kaprálova mlýna

Kaprálův mlýn je budova se zajímavou historií i současnými technologiemi. 

UBYTOVÁNÍ A STRAVA

Konference se bude konat na Kaprálově mlýně SV od Brna. Ubytováni budete dle zvolené kategorie a ceny (viz. služby). Strava je jednotná, lze si v rámci přihlašování objednat stravu vegetariánskou nebo dietu. Kaprálův mlýn je celoročně temperován, ale není přetápěn. Doporučujeme teplejší domácí oblečení a přezůvky.